Fundacje i stowarzyszenia - OPP, NGO - Kancelaria WK

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prowadzenia działalności OPP i NGO, obejmującą:

  • bieżące doradztwo związane z prowadzeniem organizacji oraz OPP

  • opiniowanie oraz pomoc w sporządzaniu wniosków związanych z projektami lokalnymi oraz ogólnokrajowymi,

  • opiniowanie wniosków o pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych oraz europejskich,

  • sporządzanie umów oraz regulaminów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej,

  • zastępstwo w postępowaniach z organami nadzoru, takimi jak Narodowy Instytut Wolności

Kancelaria od spraw NGO i OPP

Organizacje, które działają we własnym interesie, jednak nie są nastawione na zysk, nazywane są organizacjami pozarządowymi – NGO. Ich aktywność dotyczy przede wszystkim interesu publicznego. Jako że działalność ta nie dąży do uzyskania zysku, konieczne jest pozyskanie innego źródła finansowania. Z pomocą kancelarii NGO otrzymać może między innymi specjalne dotacje ze środków publicznych na konkretnie wskazane projekty.

 

Natomiast OPP to organizacja pozarządowa, która otrzymała status pożytku publicznego. Nadawany jest on przez sąd rejestrowy. Otrzymują go organizacje, które prowadzą działania przynoszące korzyść innym, między innymi OPP oparte o działalność charytatywną, walkę o równe prawa kobiet i mężczyzn oraz ochronę zdrowia.

Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?

Inicjatywy społeczne mogą przybierać określone formy prawne. Jedną z nich jest stowarzyszenie, w ramach którego grupa osób wspólnie dąży do realizacji dowolnie skonstruowanego planu. Fundacja nie wymaga wielu członków, konieczne jest jednak szybkie podejmowanie decyzji i wyznaczenie społecznie użytecznego celu. Obie formy prawne obarczone są pewnymi obowiązkami, które należy regularnie wypełniać - dobra kancelaria jest w stanie tego dopilnować.

Kancelaria Adwokacka Magdalena Wegner
tel: 602683320
email: magdalena.wegner@kancelaria-wk.pl
ul. Krupnicza 13/108
50-075 Wrocław

NIP: 6932146805
Regon: 022187352

Numer rachunku:
37 1140 2004 0000 3902 7480 9956
Numer rachunku IBAN:
PL37 1140 2004 0000 3902 7480 9956
Numer BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa banku: mBank S.A.

Kancelaria Adwokacka Marcin Kostka
tel: 602684841
email: marcin.kostka@kancelaria-wk.pl
ul. Krupnicza 13/108
50-075 Wrocław

NIP: 8971813945
Regon: 362571475

Numer rachunku:
95 1020 3017 0000 2302 0169 4280
Numer rachunku IBAN:
PL95 1020 3017 0000 2302 0169 4280
Numer BIC: BPKOPLPW
Nazwa banku: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

© 2020 Kancelaria Adwokacka Wegner Kostka