Kancelaria OPP i NGO – stowarzyszenia i fundacje

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie prowadzenia działalności OPP i NGO, obejmującą:

 

 • bieżące doradztwo związane z prowadzeniem organizacji oraz OPP,
 • opiniowanie oraz pomoc w sporządzaniu wniosków związanych z projektami lokalnymi oraz ogólnokrajowymi,
 • opiniowanie wniosków o pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych oraz europejskich,
 • sporządzanie umów oraz regulaminów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej,
 • zastępstwo w postępowaniach z organami nadzoru, takimi jak Narodowy Instytut Wolności.
Adwokat_Magdalena_Wegner

adw. Magdalena Wegner

adwokat_marcin_kostka_1

adw. Marcin Kostka

NASZ ZESPÓŁ

kompleksowa obsługa

indywidualne podejście

wieloletnie doświadczenie

efektywne rozwiązania

Kancelaria od spraw NGO i OPP

Organizacje, które działają we własnym interesie, jednak nie są nastawione na zysk, nazywane są organizacjami pozarządowymi – NGO. Ich aktywność dotyczy przede wszystkim interesu publicznego. Jako że działalność ta nie dąży do uzyskania zysku, konieczne jest pozyskanie innego źródła finansowania. Z pomocą kancelarii NGO otrzymać może między innymi specjalne dotacje ze środków publicznych na konkretnie wskazane projekty.

Natomiast OPP to organizacja pozarządowa, która otrzymała status pożytku publicznego. Jak uzyskać status OPP? Nadawany jest on przez sąd rejestrowy. Otrzymują go organizacje, które prowadzą działania przynoszące korzyść innym, między innymi OPP oparte o działalność charytatywną, walkę o równe prawa kobiet i mężczyzn oraz ochronę zdrowia.

Czym różni się fundacja od stowarzyszenia?

Inicjatywy społeczne mogą przybierać określone formy prawne. Jedną z nich jest stowarzyszenie, w ramach którego grupa osób wspólnie dąży do realizacji dowolnie skonstruowanego planu. Fundacja nie wymaga wielu członków, konieczne jest jednak szybkie podejmowanie decyzji i wyznaczenie społecznie użytecznego celu. Obie formy prawne obarczone są pewnymi obowiązkami, które należy regularnie wypełniać – dobra kancelaria jest w stanie tego dopilnować.

Kancelaria OPP i NGO – fundacje i stowarzyszenia

Zaplecze prawne w postaci wsparcia doświadczonej kancelarii prawnej może przydać się organizacjom pozarządowym, fundacjom i stowarzyszeniom na wielu etapach ich działalności. Problemy wymagające dokładnego zrozumienia zapisów prawnych mogą pojawić się przy rejestracji stowarzyszenia w KRS, rejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego, bieżącym prowadzeniu fundacji i stowarzyszeń, tworzeniu statutów, wnioskowaniu w projektach lokalnych i ogólnokrajowych, sprawach przed organami nadzoru i administracji, sprawach sądowych czy na wypadek potrzeby likwidacji fundacji. Potrzeby poszczególnych NGO i OPP mogą być różne w zależności od charakteru działalności, wybranej dziedziny czy zasięgu organizacji, dlatego ważne jest sięganie po pomoc ze strony doświadczonej i specjalizującej się w zakresie pomocy dla NGO i OPP kancelarii prawnej.

Obsługa prawna organizacji pożytku publicznego (OPP)

Organizacje pożytku publicznego (OPP) są organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz dobra innych. O status OPP należy ubiegać się drogą sądową, co może okazać się znacznie łatwiejsze przy wsparciu doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Status OPP daje przywileje w postaci możliwości otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybierających organizację, której chcą przekazać te środki podczas składania deklaracji PIT, zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat skarbowych i sądowych, a także prawo do nieodpłatnego informowania o swojej działalności w publicznej telewizji i radiofonii.

Współpracując z kancelarią prawną z Wrocławia, organizacje pożytku publicznego nie tylko przygotowują się na wypadek nieoczekiwanych problemów prawnych, pilnych spraw i wniosków, wątpliwości związanych z rozliczaniem darowizny w PIT, czy konieczności występowania przed sądami, organami administracji i instytucjami nadzoru, ale też ułatwiają sobie bezpieczne, codzienne funkcjonowanie i minimalizację ryzyka prowadzenia działalności.

logo opp kolor
temida

Status OPP – co to? Zasady działania organizacji pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP) angażuje się w misję służby publicznej lub opieki społecznej. Oprócz prowadzenia działalności jako organizacja non-profit, organizacje pożytku publicznego są również zobowiązane do przestrzegania pewnych zasad pozyskiwania dochodów i innych działań organizacyjnych. OPP mogą kwalifikować się do otrzymania darowizn, które można odliczyć od podatku, oraz do otrzymania dotacji od agencji rządowych lub prywatnych fundacji. 

Oprócz pomocy ludziom w potrzebie, wiele organizacji pożytku publicznego działa również na rzecz ochrony środowiska; niektóre opowiadają się za zrównoważonymi praktykami lub odnawialnymi źródłami energii. Należy pamiętać, że chociaż organizacje pożytku publicznego mogą angażować się we wszystkie te działania, to nadal muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji i praw.

Kancelaria dla NGO – pomoc dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe NGO (z angielskiego non-government organization) mogą wymagać pomocy kancelarii prawnej w różnych okresach swojej działalności, począwszy od etapu zakładania i rejestracji fundacji i stowarzyszeń w KRS. Decydując się na utworzenie organizacji pozarządowej, warto już od początku podjąć współpracę i korzystać z pomocy kancelarii obsługiwanej przez adwokatów doświadczonych w sprawach stowarzyszeń i rozumiejących charakter ich działalności.

W kompetencjach kancelarii prawnej specjalizującej się w pracy z organizacjami pozarządowymi będzie także doradztwo związane z bieżącymi sprawami i prowadzeniem NGO, opiniowanie i pomoc przy wnioskach o dofinansowania. Jeśli nie wiesz jak napisać statut stowarzyszenia, zgłoś się do nas.

Kancelaria może wspomóc NGO w:

 • przygotowaniu umów i regulaminów wymaganych przy prowadzeniu działalności statutowej,
 • wspomagać w zakładaniu, rejestracji, likwidacji NGO oraz wszelkich postępowaniach z nimi związanych,
 • sprawować zastępstwo w postępowaniu rejestrowym w KRS oraz postępowaniach z organami nadzoru, np. Narodowym Instytutem Wolności,
 • reprezentować NGO przed sądami, organami administracji oraz instytucjami nadzoru i kontroli,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków w sprawie projektów lokalnych i ogólnokrajowych realizowanych przez NGO,
 • zmianach w organizacji,
 • sporach administracyjnych i sądowych.

Pomożemy napisać statut stowarzyszenia oraz uzyskać status OPP

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla organizacji pozarządowych. W ramach tego pomagamy w założeniu organizacji oraz bieżących działaniach statutowych. Zapewniamy opiekę prawną podczas sporządzania niezbędnej dokumentacji: aktów założycielskich, statutów, rejestracji w KRS, regulaminów oraz dokumentów sporządzonych podczas rocznych sprawozdań finansowych. Funkcjonowanie NGO to także umowy o sponsoring, darowizny, wolontariat itp., których przygotowaniem również się zajmujemy. Zakres prac naszej kancelarii w ramach obsługi organizacji pozarządowych, zawiera także pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych (np. jak rozliczyć darowiznę w PIT, jak zarejestrować stowarzyszenie w KRS, jak napisać statut stowarzyszenia, jak uzyskać status OPP). Bierzemy pod uwagę indywidualną specyfikę każdej z fundacji oraz stowarzyszeń. Zajmujemy się również prawem farmaceutycznym oraz sprawami medycznymi.

keddyty-ikona
Pomoc dla Frankowiczów
prawo farmaceutyczne ikona
Prawo farmaceutyczne
prawo medyczne ikona
Prawo medyczne