Nasz zespół

Adwokat_Magdalena_Wegner

Adwokat
Magdalena Wegner

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowała z renomowanymi kancelariami adwokackimi we Wrocławiu.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży IT. Opiniowała umowy i współpracowała z wiodącymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Zajmowała się doradztwem prawnym w zakresie prawa medycznego oraz realizacji inwestycji na rynku usług medycznych. Swoje preferencjezawodowe skupia wokół prawa gospodarczego i prawa nowych technologii. Na bieżąco monitoruje zmiany w obszarze legislacji rozwiązań medycznych. Jest członkiem Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ,,Szczepimy, bo myślimy’’.

W ramach kancelarii przygotowywała kompletną dokumentację ochrony danych osobowych (RODO) i opracowywała procedury zgłaszania naruszeń. Świadczyła również pomoc prawną w zakresie ochrony znaków towarowych oraz praw autorskich w Internecie. Opiniowała umowy dotyczących prawa własności intelektualnej oraz własności przemysłowej.

Adwokat Magdalena Wegner równolegle ze zdobywanym doświadczeniem prawniczym ukończyła Akademię Spraw Zagranicznych, w tym szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego oraz wystąpień publicznych. Aktywnie uczestniczyła seminariach dyplomatycznych i panelach dyskusyjnych omawiających aktualne wydarzenia międzynarodowe i prawne.

Od początku kariery prawniczej adwokat Magdalena Wegner posiada bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Włada biegle językiem angielskim, prawniczym i biznesowym.

adwokat_marcin_kostka_1

Adwokat
Marcin Kostka

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Edukację prawniczą kontynuował odbywając aplikację adwokacką w ramach szkolenia organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Od 2015 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

W trakcie studiów oraz odbywania aplikacji adwokackiej doświadczenie zdobywał zarówno poprzez pracę w Kancelariach, początkowo w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Czapczyński, Górecki, Powązka, następnie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych PGNG s. c., jak i Krej & Krej, w których zajmował się w szczególności szeroko pojętą obsługą podmiotów gospodarczych, zarówno spółek prawa handlowego, jak i pozostałych form prowadzenia działalności gospodarczej, zajmując się między innymi analizą problematyki dotyczącej kompleksowego wprowadzania na rynek nowych usług w ramach oferty przedsiębiorstwa oraz wszelkich kwestii związanych z prawną stroną funkcjonowania przedsiębiorstw.

W trakcie aplikacji pozyskał również doświadczenie w zakresie spraw szeroko pojętego prawa cywilnego, zwłaszcza spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego, jak i również spraw z zakresu prawa karnego, nabywając doświadczenia między innymi w ramach praktyk w rejonowych jednostkach prokuratury.

Aktualnie, w swojej pracy zajmuje się w szczególności kwestiami związanymi z prawem gospodarczym, z naciskiem na obsługę prawną podmiotów medycznych i farmaceutycznych oraz związanych z branżą TSL.

W ramach wykonywania zawodu stawia na profesjonalną oraz kompleksową analizę problemu oraz stanu faktycznego, zindywidualizowaną pod kątem każdego klienta i w miarę możliwości dążenie do rozwiązania sporu za pomocą metod ugodowych.

Poza pracą zawodową również prelegent na konferencjach z zakresu zagadnień znajdujących się na styku prawa i medycyny oraz działacz społeczny, m. in. autor projektu ustawy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”.

keddyty-ikona
Pomoc dla Frankowiczów
prawo farmaceutyczne ikona
Prawo farmaceutyczne
prawo medyczne ikona
Prawo medyczne
fundacje i stowarzyszenia ikona
Fundacje i stowarzyszenia