Spółki Prawa Handlowego

  • Bieżąca kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego,

  • tworzenie, przekształcanie, fuzje oraz likwidacja spółek,

  • due diligence,

  • reprezentacja przed krajowym rejestrem sądowym, sądami oraz instytucjami w sprawach związanych z prowadzeniem działalności przez spółki,

  • sporządzanie opinii prawnych oraz opiniowanie i przygotowywanie umów,

  • tworzenie oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.