Ochrona
Danych Osobowych

  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji RODO,

  • analiza obowiązującej dokumentacji ochrony danych,

  • udział w kontroli i postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

  • stała obsługa prawna z zakresu ochrony danych osobowych,

  • wsparcie w identyfikacji naruszenia ochrony danych,

  • przygotowywanie procedury zgłaszania naruszeń.