Digital Markets Act – akt regulujący rynek cyfrowy

Digital Services Act stanowi jedynie część proponowanych przez Komisję Europejską rozwiązań mających uregulować sytuację rynków cyfrowych w państwach członkowskich.

Zapewnienie przejrzystości w ramach świadczenia usług pośrednictwa dotyczy nie tylko procesów monitorowania treści, ale również stosowanych przez usługodawców algorytmów w celu promowania produktów czy usług.

Czym jest DMA (Digital Markets Act)?

Digital Markets Act ma zapobiec monopolizacji rynku przez duże podmioty, na które nałożony zostanie szereg nowych obowiązków i ograniczeń. Najważniejszym z tych obowiązków jest pełnienie roli, tzw. „strażnika dostępu”, który został w regulacji zdefiniowany jako swoisty kontroler mający zapewnić uczciwe warunki funkcjonowania na rynku mniejszych podmiotów.

Platforma, aby zostać uznana za strażnika dostępu musi spełnić szereg wymogów, w szczególności:

  1. Musi mieć silną pozycję na jednolitym rynku oraz działać w wielu państwach członkowskich.
  2. Musi pełnić rolę pośrednika między użytkownikiem końcowym a użytkownikami będącymi przedsiębiorcami, co więcej pośrednictwo musi dotyczyć znacznej liczby użytkowników.
  3. Ma ugruntowaną pozycję na rynku, co w rozumieniu regulacji ma świadczyć o jej stabilności.

Wszystkie wskazane wyżej wymogi potwierdzają, że rolę strażników mają pełnić największe platformy funkcjonujące na rynku cyfrowym. Ostatecznym potwierdzeniem tego założenia jest wskazanie, że silna pozycja na jednolitym rynku oznacza posiadanie prze podmiot obrotu o równowartości przynajmniej 6,5 miliarda euro w ciągu ostatnich trzech lat fiskalnych. Wartość wskazanego obrotu dotyczy jedynie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, natomiast znaczna liczba użytkowników, o której mowa w drugiej przesłance, musi wynosić co najmniej 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie.

Ograniczenia i obowiązki strażników dostępu

W dalszej części proponowanej regulacji, Komisja Europejska precyzuje jakie ograniczenia i obowiązki dotyczą strażników dostępu.
Do najważniejszych obowiązków i ograniczeń należy zaliczyć:

  1. Umożliwienie użytkownikom biznesowym dostępu do danych pozyskanych w ramach ich działalności, co w praktyce oznacza nakaz dzielenia się uzyskanymi danymi w celu umożliwienia świadczenia konkurencyjnych usług przez mniejsze podmioty.
  2. Umożliwienie użytkownikom biznesowym zawierania umów z pominięciem platformy strażnika dostępu co również wzmocni konkurencyjność usług udostępnianych przez mniejsze podmioty.
  3. Zakaz faworyzowania własnych produktów i usług w porównaniu do takich samych produktów i usług oferowanych przez inne podmioty w ramach platformy strażnika dostępu.
  4. Zakaz utrudniania lub wręcz uniemożliwiania użytkownikom biznesowym kontaktów z konsumentami bez pośrednictwa platformy strażnika dostępu.

Uwaga! Pełna lista ograniczeń i obowiązków jest znacznie dłuższa i prawdopodobnie nie jest to jej ostateczny kształt, gdyż projekt nie przeszedł jeszcze pełnej procedury legislacyjnej przed Parlamentem Europejskim.

W celu zapewnienia stosowania się do ograniczeń przez strażników dostępu, akt przewiduje sankcje finansowe w postaci grzywien w wysokości do 10% całkowitego rocznego obrotu podmiotu. Warto podkreślić, że chodzi tutaj o obrót „globalny”, czyli nie tylko w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz okresowych kar pieniężnych w wysokości do 5% średniego dziennego obrotu.

Tak sformułowana treść aktu poza, jak zostało to już wspomniane, walką z monopolizacją rynku zapewni konsumentowi dostęp do szerszego zakresu usług, świadczonych nie tylko przez duże międzynarodowe korporacje, ale również przez podmioty lokalne. I to właśnie te podmioty lokalne mogą najwięcej zyskać na wprowadzeniu nowych regulacji.

 

➤ Chcesz skorzystać z obsługi prawnej podmiotów z branży IT? Oferujemy kompleksową pomoc, zarówno dla korporacji, jak i mniejszych podmiotów lokalnych.

Ostatnie posty

Działanie fundacji rodzinnej

Działanie fundacji rodzinnej

W polskim systemie prawnym w dalszym ciągu brak jest wystarczających rozwiązań dotyczących sukcesji w biznesie. Należy zauważyć, że ewentualny konflikt między spadkobiercami mógłby przekreślić rozwój działającej od wielu lat firmy rodzinnej. Uchwalona w 2018 r. ustawa...

czytaj dalej
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Organy Unii Europejskiej wprowadzają regulacje dla wszystkich krajów Unii nie tylko w zakresie ochrony dóbr niematerialnych jak dane osobowe (słynne rozporządzenie zwane potoczne RODO), prawa autorskie czy przemysłowe, ale również w zakresie przeciwdziałania bardziej...

czytaj dalej