Prawo farmaceutyczne – doradztwo kancelarii

Kancelaria prowadzi działania dot. prawa farmaceutycznego w zakresie:

 • udzielanie bieżących porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych,

 • analiza procedur dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, transferu technologii i know-how,

 • pomoc w organizacji i bieżącym prowadzeniu badań klinicznych, w tym przygotowaniu umów, wniosków oraz korespondencji z organami nadzoru,

 • wsparcie merytoryczne i reprezentacja w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia,

 • przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji na rynku produktów leczniczych,

 • doradztwo oraz reprezentacja w sprawach z zakresu ochrony konkurencji w ramach prawa polskiego i zagranicznego.

Rynek wyrobów medycznych

Zasady dotyczące obrotu produktów leczniczych reguluje prawo farmaceutyczne. Kancelaria Adwokacka WK udziela porad prawnych odnoszących się do różnego rodzaju działań związanych z wyrobami medycznymi.

 

Doradzamy, o co należy zadbać przy obrocie hurtowym i detalicznym, wskazujemy niezbędne do wypełnienia wnioski i pomagamy w opracowywaniu korzystnych umów. Dzięki pomocy kancelarii prawa farmaceutycznego możliwe jest sprawne funkcjonowanie na rynku wyrobów leczniczych.

Porady prawne z zakresu prawa farmaceutycznego - dla kogo?

Nasza kancelaria zapewnia profesjonalne porady i reprezentację w zakresie prawa farmaceutycznego. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które chcą zadbać o prawidłowy obrót hurtowy i detaliczny produktów leczniczych, potrzebują porady prawnej lub pomocy przy wypełnianiu wniosków.

nasz-zespół.jpg

Prawo farmaceutyczne - co zapewnia nasza kancelaria?

 • Porady prawne z zakresu prawa farmaceutycznego i wyrobów medycznych,

 • analizy procedur dopuszczania leków do obrotu,

 • pomoc przy organizacji i prowadzeniu badań klinicznych,

 • przygotowywanie wniosków, umów oraz tworzenie korespondencji z organami nadzoru,

 • reprezentowanie klientów w sporach między organami władzy publicznej, które nadzorują branżę farmaceutyczną, w szczególności Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, terenowe organy inspekcji sanitarnej, wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne i Narodowy Fundusz Zdrowia,

 • przeciwdziałanie praktykom nieuczciwej konkurencji,

 • profesjonalne doradztwo w sprawach z zakresu ochrony konkurencji w ramach polskiego i zagranicznego prawa.

Doradztwo prawne

Doradztwo prawne w zakresie prawa farmaceutycznego oparte jest na dogłębnych analizach ustawowych regulacji. Dzięki nim adwokaci są w stanie zapewnić pomoc w organizacji, która obejmuje przygotowywanie umów, wniosków i korespondencji. Prawo farmaceutyczne wymaga odpowiedniej interpretacji – jest to możliwe dzięki doświadczonym adwokatom, którzy oferują wsparcie merytoryczne w sporach z organami nadzorującymi branżę farmaceutyczną.

Nasza kancelaria adwokacka WK udziela porad prawnych z zakresu, które reguluje prawo farmaceutyczne. Na bieżąco śledzimy zmiany i nowelizacje ustaw. Odpowiednia interpretacja prawa farmaceutycznego przez naszą kancelarię to zasługa bieżącego śledzenia zmian oraz nowelizacji ustaw. Zapewniamy klientom dostęp do najświeższych informacji, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na rynku farmaceutycznym.

prawo farmaceutyczne.jpg