Prawo medyczne - obsługa prawna - Kancelaria WK

Kancelaria zapewnia pomoc w rozwiązywaniu spraw medycznych w następującym zakresie:

  • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej służby zdrowia i podmiotów sektora ochrony zdrowia,

  • doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego oraz w realizacji inwestycji na rynku usług medycznych,

  • reprezentacja lekarzy w sądowych postępowaniach cywilnych i karnych, oraz przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych,

  • prowadzenie postępowań o ochronę dóbr osobistych lekarzy,

  • doradztwo strategiczne i szkolenia w obszarze legislacji rozwiązań medycznych.

Skorzystaj z pomocy kancelarii prawa medycznego

Kancelaria prawa medycznego zapewnia dostęp do podstaw prawnych, które dotyczą prowadzenia działalności leczniczej. Adwokat zajmujący się prawem medycznym potrafi odpowiednio interpretować różnego rodzaju regulacje i zapisy, dbając o dobro poszkodowanych. Dzięki doświadczonym radcom prawa medycznego możliwe jest skuteczne prowadzenie procesu dochodzenia roszczeń. Oferta Kancelarii WK skierowana jest zarówno do pacjentów, którzy w wyniku błędów medycznych doznali szkody, jak i jednostek wykonujących zawody medyczne. Adwokaci w sposób zrozumiały przekazują informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej – cywilnej, karnej i administracyjnej.

nasz-zespół.jpg

Jako radcy prawni pomagamy rozwiązywać sprawy medyczne

Nasi adwokaci świadczą kompleksową pomoc dla wszystkich potrzebujących. Do ich zadań należy między innymi obsługa prawna podmiotów sektora ochrony zdrowia, jak i samych pacjentów. Prowadzą także doradztwo prawne w zakresie prawa medycznego oraz realizacji inwestycji. Ponadto lekarze skorzystać mogą z usługi reprezentacji w postępowaniach sądowych, także w przypadku komisji do spraw orzekania o różnego rodzaju zdarzeniach. Realizujemy również specjalne szkolenia dotyczące legislacji rozwiązań medycznych.

Prawo medyczne – czego dotyczy?

Prawo medyczne dotyczy szeroko rozumianych praw lekarzy oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, jak również praw pacjentów i ich rodzin. Możemy tutaj mówić o kwestiach związanych z dostępem do informacji medycznych, koniecznością uzyskania zgody czy procedur związanych z RODO. Jednocześnie prawo medyczne obejmuje kwestię błędów lekarskich oraz ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Jak widać, jest to więc bardzo szeroki obszar, który może dotyczyć każdego z nas.

Obsługa prawna służby zdrowia – kiedy szukać pomocy kancelarii?

Poszukiwanie kancelarii adwokackiej czy radcy prawnego z zakresu prawa medycznego może przybierać różne formy. Dotyczy to między innymi podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Kancelaria adwokacka znająca się na prawie medycznym, może zaoferować nam bieżącą obsługę lub doradztwo dotyczące realizacji inwestycji na rynku usług medycznych


Bardzo ważnym wsparciem z zakresu prawa medycznego, jaką oferują adwokaci, jest reprezentowanie lekarzy. Prawnik znający prawo medyczne może pomóc w postępowaniach cywilnych i karnych, jak również przed komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Dbamy również o ochronę dóbr osobistych lekarzy, reprezentując ich w postępowaniach.


Nie należy również zapominać o szkoleniach z zakresu prawa medycznego, które oferują radcy prawni i kancelarie adwokackie. Pozwalają one uniknąć wielu problemów prawnych.

Adwokat od spraw medycznych

Prawo medyczne chroni pacjentów, lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia. Nakłada na nich także pewne obowiązki, które nie są jednak wszystkim znane, co czasem niesie ze sobą przykre konsekwencje. Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych spraw medycznych i udzielaniu porad prawnych. Dysponują fachową wiedzą i doskonale znają zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Kancelaria prawa medycznego

Wybierając kancelarię prawa medycznego najlepiej jest zwrócić uwagę na doświadczenie. W naszej kancelarii adwokackiej oferujemy naszym klientom profesjonalną pomoc przez doświadczonych w tym zakresie prawników i radców prawnych. Do każdej sprawy z zakresy prawa medycznego podchodzimy z najwyższą starannością, zdając sobie sprawę, że jest to szczególna gałęź prawa. Jesteśmy świadomi, że naszą wiedzę musimy nieustannie poszerzać. Dzięki temu prawo medyczne nie ma przed nami tajemnic.