Własność intelektualna oraz B+R

Oferta kancelarii prawa własności intelektualnej oraz B+R:

  • reprezentacja w sporach związanych z prawem własności intelektualnej oraz przemysłowej, również przed European Union Intellectual Property Office oraz World Intellectual Property Organization,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów i postanowień umownych dotyczących prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej,
  • wsparcie w zakresie komercjalizacji projektów, w tym tworzenie podmiotów oraz przygotowywanie i opiniowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania czy grantów.
Adwokat_Magdalena_Wegner
adw. Magdalena Wegner
adwokat_marcin_kostka_1
adw. Marcin Kostka
NASZ ZESPÓŁ
kompleksowa obsługa
indywidualne podejście
wieloletnie doświadczenie
efektywne rozwiązania

Kancelaria prawa własności intelektualnej chroni przesiębiorców i osoby fizyczne

Pojęcie własności intelektualnej dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale i osób fizycznych. Korzystanie z czyjejś własności intelektualnej jest powszechne i można spotkać się z nim w wielu sytuacjach. Ogromne znaczenie ma odpowiednia ochrona.

Własnością intelektualną są wszelkie rezultaty, będące wynikiem działalności intelektualnej oraz umysłowej. Jest to więc wszystko to, co wytworzył człowiek, nie tylko w dziedzinach artystycznych, ale i przemysłowej oraz naukowej. Każdy wytwórca ma prawo korzystać z zysków majątkowych i osobistych, które one dają. Przedmiotem własności intelektualnej może być np. utwór muzyczny, literacki lub fotograficzny. Ochronie podlegają również patenty na wynalazki. Wyłącznie właściciel patentu może decydować o tym, kto może z niego korzystać. W rozwiązywaniu problemów związanych z tymi kwestiami pomóc może kancelaria prawa własności intelektualnej.

Prawnik zajmujący się ochroną własności intektualnej

Ochrona własności intelektualnej obejmuje również znaki towarowe, które umożliwiają odróżnienie konkretnych produktów od innych. Są to nie tylko oznaczenia słowne, ale także symbole i rysunki. Znak towarowy można zastrzec wyłącznie w urzędzie patentowym. Za własność intelektualną uznaje się również wzór przemysłowy i użytkowy.

Ochrona ta ma na celu przede wszystkim zapewnić prawo do wyłącznego korzystania z wytworzonych dóbr, a także czerpania z tego tytułu zysków.

Własność intelektualna może stanowić majątek przedsiębiorstwa i być aportem do spółki. To dlatego tak ważna jest jej ochrona. Może w tym pomóc sprawdzony prawnik ochrony własności intelektualnej.

Co warto wiedzieć o naruszeniu własności intelektualnej? Informacje prawne

O naruszeniu własności intelektualnej można mówić wtedy, gdy ma miejsce działanie kwalifikowane jako wkroczenie na obszar czyjejś własności. Najczęściej przybiera to formę plagiatu, kradzieży praw autorskich i nieautoryzowanego rozpowszechniania utworów czy innych dzieł. Jest to działanie, które podlega karze.

W przypadku naruszenia własności intelektualnej warto rozpocząć od ostrzeżenia podmiotu, który się tego dopuścił. Powinien zostać on poinformowany o tym fakcie, gdyż może okazać się, że było to działanie niecelowe oraz nieświadome. Jeśli to nie przyniesie skutku konieczna będzie wizyta w miejscu, jakim jest kancelaria – własność intelektualna to przedmiot zainteresownaia naszych prawników. Zajmą się oni przeprowadzeniem postępowania polubownego, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego efektu, to skierują sprawę na drogę sądową.

Własność intelektualna a współpraca z kancelarią – czy warto?

Naruszenie własności intelektualnej może nieść ze sobą wiele problemów, ale przy odpowiednim wsparciu doświadczonych i wykwalifikowanych prawników ochrony własności intelektualnej można je skutecznie rozwiązać. Warto zwrócić się do nich o pomoc już na samym początku, gdyż ich działania mogą skutecznie zapobiec dalszemu rozwojowi sprawy. W tym celu warto nawiązać współpracę z doświadczoną kancelarią.

Zadaniem prawnika jest udzielanie porad i reprezentowanie osób, które tego potrzebują. Może pomóc on zrozumieć prawo i reprezentować interesy klienta w sądzie, a także pomóc w wynegocjowaniu korzystnego układu ugodowego lub wyroku.

kancelaria prawa własności intelektualnej
keddyty-ikona
Pomoc dla Frankowiczów
prawo farmaceutyczne ikona
Prawo farmaceutyczne
prawo medyczne ikona
Prawo medyczne
fundacje i stowarzyszenia ikona
Fundacje i stowarzyszenia