Własność intelektualna
oraz B+R

  • Reprezentacja w sporach związanych z prawem własności intelektualnej oraz przemysłowej, również przed European Union Intellectual Property Office oraz World Intellectual Property Organization,

  • sporządzanie oraz opiniowanie umów i postanowień umownych dotyczących prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej,

  • wsparcie w zakresie komercjalizacji projektów, w tym tworzenie podmiotów oraz przygotowywanie i opiniowanie wniosków o uzyskanie dofinansowania czy grantów.